ఆరోగ్యం

గ్యాస్ ట్రబుల్

food for gastric problem telugu గ్యాస్ సమస్య కోసం మీ ఆహారంలో 7 ఆహారాలు చేర్చాలి

గ్యాస్ ట్రబుల్ – ఆహారం `మనం తీసుకున్న ఆహారం అరగక పోవడం వలన, లేదా జీర్ణశక్తి సన్నగిల్లి విరేచనం సాఫీగా కాకపోవడం వలన గ్యాస్ ట్రబుల్