కలబంద Aloe Vera benefits in Telugu for skin and hair
కలబంద ఈనాడు మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్న కలబంద గొప్పతనాన్ని మన భారతీయులకు ఏమాత్రం తెలియకపోవడం అత్యంతవిషాదకర. ఏ దేశంలోనే పుట్టిన శాస్త్రజ్ఞులు ఈ దేశానికి వచ్చి మన ఆయుర్వేద గ్రంథాలు చదివి మన కలబందనుతీసుకుపోయి వాళ్ళ దేశాలలో లక్షల హెక్టార్లలో పెంచుకొని మన గ్రంథాలను బట్టి వందల రకాల కలబందఔషధాలను తయారుచేసి వాటిని మన దేశానికి తీసుకొచ్చి కలబంద గొప్పతనం గురించి ఊరూరూ ప్రచారంచేస్తువేల రూపాయలకు...
hair growth tips castor oil telugu
పూర్వపు రోజుల్లో అందరికీ జుట్టు ఒత్తుగా ఉండేది మరియు మీరు సరిగ్గా గమనిస్తే వాళ్ల జుట్టు అంత తొందరగా తెల్లబడే ది కాదు దానికి ప్రధానమైన కారణం ఆరోజుల్లో అందరూ తలకి ఆముదం నూనె ఉపయోగించేవారు అయితే సహజంగా ఆముదానికి ఉండే ఘాటైన వాసన మరియు చిక్కదనం వలన క్రమక్రమంగా ఈ స్థానాన్ని కొబ్బరినూనె భర్తీ చేసింది ఈ రోజుల్లో ఘాటైన వాసన,చిక్కదనం ఎక్కువగా ఉన్న ఆముదం నూనెను...

POPULAR POSTS

health benefits in vinayaka chaturthi Puja telugu